Team

Op deze pagina stellen we u het team van De Bolder voor.

Stana de Wit

Directeur

Meer info

Marco Bos

Intern begeleider

Meer info

Petra Warrink

Administratie

Meer info

Ineke Beerends

Leerkracht Punter

Meer info

Jack de Boer

Leerkracht Sloep

Meer info

Ria Bontekoe

Leerkracht Jol

Meer info

Yvonne Wieringa

Leerkracht Stern

Meer info

Jantinus Flikkema

Leerkracht Botter

Meer info

Johan Hoekstra

Onderwijsassistent onderbouw

Meer info

Judith Holtrop

Orthopedagoog

Meer info

Siep Brouwer

Leerkracht

Meer info

Bea van der Kwast

Leerkracht

Meer info

Yvonne Nap

Leerkracht Regenboog

Meer info

Daphne de Rijke

Leerkracht Sloep

Meer info

Wieke van der Kooi

Leerkracht Tjalk

Meer info

Frank Sinay

Onderwijsassistent bovenbouw

Meer info

Laura Wijma

Leerkracht Schouw

Meer info

Tjeerd Jan Hobma

Leerkracht Top

Meer info

Sanne de Vries

Onderwijsassistent middenbouw

Meer info

Rikst Holwerda

Leerkracht Flits

Meer info

Pleuni Ladenius

Leerkracht Piraat

Meer info

Nynke Acda

Onderwijsassistent onderbouw

Meer info

Nynke Rienks

Leerkracht Tjalk en Punter

Meer info

Aafke Kreuwel

Schoolarts

Sepkje Tiesema

Leerkracht Botter

Meer info

Astrid Krol

Leerkracht Schakel

Meer info

Ackelien van der Pol

Onderwijsassistent onderbouw

Meer info

Jacob Zondervan

Conciërge

Meer info

George Helfferich

Leerkracht

Meer info

Lisa Halma

Orthopedagoog

Nynke Faber

Leerkracht

Meer info

Jeltsje Alma

Leerkracht Stern