Twalûk

Sinds september 2017 is it Twalûk met een onderbouwgroep naar De Bolder gekomen. Dat maakt een prachtige samenwerking mogelijk tussen het SBO en het SO in onze regio.

Teamleden wisselen ideeen en kennis uit. Nu al werken de ouderverenigingen samen om mooie feesten te organiseren. 

Het is ook mogelijk dat leerlingen met elkaar spelen en dat leerlingen zo nu en dan een les volgen op de andere school.