GGD Fryslan

Aafke Kreuwel
De schoolarts verricht sociaal-medisch onderzoek bij nieuwe leerlingen. Zij ziet de leerlingen voor een herhalingsonderzoek of voor een tussentijdse controle. Zo nodig geeft ze adviezen aan ouders of leerkrachten. Soms verwijst ze door naar huisarts of specialist.